Aktuální informace týkající se výuky.

Aktuality

2005-05-20

Důležité: Dnes byla zrušena podmínka získání 5-ti bodů z projektu k zápočtu!!! Na zkoušku se tedy může dostavit každý!!!

2005-03-15

V zadání projektu byla objevena chyba způsobující kolizi klíčového slova str s vestavěnou funkcí str. Zmíněná funkce byla přejmenována na tostr. Opravená verze zadání je ke stažení v sekci Projekt (viz kapitolu 2.1.4).

2005-02-25

Na přání studentů bylo cvičení z předmětu ZAP přesunuto na úterý od 12.45 do 14.30 v sudé týdny v místnosti G811. Ve stejný den, stejnou dobu a ve stejné místnosti v liché týdny budou cvičení z předmětu PRJ. Tedy 1.3.2005 bude cvičení z PRJ, následující týden ze ZAP atd.

2005-02-17

V sekci Projekt bylo zveřejněno zadání projektu pro tento rok.

2005-02-06

Změna designu doplňujících stránek k předmětu ZAP.

  • Slajdy, zvukové záznamy z přednášek, odkazy na literaturu a další materiály k probírané látce najdete v sekci Materiály.
  • Rozvrh výuky, rozdělení bodů, termíny a další organizační záležitosti najdete v sekci Organizace výuky.
  • Informace o vyučijících včetně kontaktů a konzultačních hodin najdete v sekci Učitelé.
  • Zadání projektu a vůbec vše, co se projektu týká, najdete v sekci Projekt.

Diskusní skupina

Diskusní skupina k tomuto předmětu je vutbr.fit.courses.zap na serveru news.fit.vutbr.cz.