Název:

Projektová praxe 2

Zkratka:PP2
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Předmět PP2 si lze zapsat na základě úspěšně uzavřeného předmětu PP1/2016L.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY
Černocký Jan, doc. Dr. Ing., UPGM
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., UITS
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Projektová praxe (PP1), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.224.91.246
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]