Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:26010016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:601001020
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A., UIFS
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D., UIFS
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A., UIFS
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D., UIFS
Holkovič Martin, Ing., UIFS
Hranický Radek, Ing., UIFS
Jeřábek Kamil, Ing., UIFS
Lichtner Ondrej, Ing., UIFS
Pluskal Jan, Ing., UIFS
Polčák Libor, Ing., Ph.D., UIFS
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS
Vrána Roman, Ing., UPSY
Wrona Jan, Ing., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu bude  praktická výuka v laboratoři, kde se studenti seznámí s praktickým nastavením a použitím některých síťových služeb.
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet a zabezpečit připojení počítač.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Systém DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby.
 6. Multimediální přenosy, videokonference.
 7. IP telefonie.
 8. Zajištění kvality služeb.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 11. Logování služeb, syslog.
 12. Monitorování toků NetFlow.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza provozu pomocí Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě IPv4, DHCP, IPv6.
 3. DNS, DNSSEC, SSH.
 4. Půlsemestrální test.
 5. Základy IP telefonie pomocí SIP.
 6. Monitorování sítí.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (celkem 10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů) a půlsemetrální zkoušku formou on-line testování (10 bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na laboratorních cvičeních (10 bodů), vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů), půlsemestrální zkouška formou praktického testu (10 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.42.146
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]