Magisterské studium

Navazující dvouletý magisterský studijní program Informační technologie je otevřen od akademického roku 2005/2006. Absolventi získávají titul inženýr (Ing.). Podmínkou přijetí je dosažení vysokoškolského titulu bakalář a úspěšné složení přijímací zkoušky nebo splnění podmínek pro její prominutí (dobrý prospěch v předchozím studiu). Na magisterský studijní program navazuje čtyřletý doktorský studijní program Výpočetní technika a informatika.

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019


Aktuální informace


Historie

Magisterský studijní program EI

Pětiletý magisterský studijní program a tříletý navazující magisterský studiní program Elektrotechnika a informatika byly ukončeny v akademickém roce 2006/7.

Vaše IPv4 adresa: 54.90.86.231
Přepnout na https