Title:

Intelligent Systems

Code:SIN
Ac.Year:2017/2018
Term:Winter
Curriculums:
ProgrammeFieldYearDuty
IT-MSC-2MBI-Compulsory-Elective - group I
IT-MSC-2MBS-Elective
IT-MSC-2MGM-Compulsory-Elective - group M
IT-MSC-2MIN2ndCompulsory
IT-MSC-2MIS-Compulsory-Elective - group S
IT-MSC-2MMI-Elective
IT-MSC-2MMM-Elective
IT-MSC-2MPV-Compulsory-Elective - group B
IT-MSC-2MSK2ndCompulsory
IT-MSC-2MSK2ndCompulsory-Elective - group M
Language of Instruction:Czech
Public info:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Credits:5
Completion:examination (written)
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSem. ExercisesLab. exercisesComp. exercisesOther
Hours:26100016
 ExaminationTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:70150015
Guarantor:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., DITS
Lecturer:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., DITS
Instructor:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., DITS
Faculty:Faculty of Information Technology BUT
Department:Department of Intelligent Systems FIT BUT
Substitute for:
Artificial Intelligence (UIN), DITS
 
Learning objectives:
  To acquaint students with theory and principles of intelligent systems.
Description:
  Intelligent system. Intelligents systems design methods. Expert systems and intelligent control systems. Intelligent buildings. Home automation. Intelligent telematics. Intelligent vehicle. Intelligent systems in military applications.
Knowledge and skills required for the course:
  Basics of artificial intelligence, robotics, systems theory, simulation and softcomputing.
Learning outcomes and competences:
  Students acquire knowledge of principles and design of intelligent systems.
Syllabus of lectures:
 
 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
 6. Automatizace domácnosti.
 7. Inteligentní systémy v logistice.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.
Syllabus - others, projects and individual work of students:
 
 • Individual project - simulation or direct realisation of an intelligent system or a part of it.
Fundamental literature:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Study literature:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Progress assessment:
  
 • Mid-term written test
 • PC lab
 • Individuální project
 

Your IPv4 address: 54.162.128.159
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]