Pokyny pro publikaci tezí disertačních prací v Information Sciences and Technologies

Information Sciences and Technologies
Bulletin of the ACM Slovakia

ISSN 1338-1237
Editorial office: IST Bulletin, FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava, Slovakia.
Publisher: STU Press, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovakia

Zpět na index

Your IPv4 address: 44.220.62.183
Switch to https