Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Adaptivní rekonfigurovatelné systémy na čipu pro potřeby kryptografie
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Pomocí evolučních algoritmů je možné navrhnout a optimalizovat logické funkce, které jsou zajímavé pro potřeby kryptografie a kryptoanalýzy. Například se jedná o klasifikátory na bázi logických funkcí, které je možné využít pro automatické testování kryptografických primitiv. Evolučně navržený klasifikátor může odhalit potenciální slabiny v kryptografických algoritmech, které zůstaly skryty před běžnými statistickými testy nebo i analýzou zkušeného kryptoanalytika. Jiným příkladem je hledání logických funkcí se speciálními vlastnostmi (vyváženost nul a jedniček, nelinearita apod.), které jsou zajímavé pro kryptografické algoritmy. 
Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém prohledání, optimalizaci a adaptaci takových logických funkcí v rekonfigurovatelném multiprocesorovém systému na čipu. Navržený systém má byt optimalizován zejména z pohledu rychlosti generování vhodných řešení a plochy spotřebované na čipu. Realizační platformou bude systém na čipu kombinující programovatelnou logiku s vícejádrovými procesory, např. Xilinx Zynq. Výzkum spadá to témat řešených výzkumnou skupinou Evolvable Hardware. Školitel specialista: Ing. Roland Dobai, Ph.D.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2015DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Low-Level Flexible Architecture with Hybrid Reconfiguration for Evolvable Hardware. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2015, roč. 8, č. 3, s. 1-24. ISSN 1936-7406.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https