Téma disertační práce

Školitel:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Syntéza stochastických modelů
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Syntéza programů a výpočetních modelů patří mezi moderní a rychle se rozvíjející oblast formálních metod. Cílem syntézy je automatizované nalezení programu či matematického modelu, který splňuje požadované chování specifikované vhodným způsobem. Výzkumu efektivních metod syntézy je v současnosti věnována značná pozornost v oblastech formální verifikace, návrhu a implementace programovacích jazyků, umělé inteligence a systémové biologie, o čemž svědčí zaměření řady špičkových konferencí (např. CAV, POPL, PLDI či CMSB). Syntézou programů a modelů se rovněž zabývá řada velkých projektů na špičkových universitách a výzkumných institucích (např. Berkeley University či Microsoft Research).

Předmětem disertační práce bude zejména návrh metod pro syntézu stochastických modelů, které poskytují vhodnou abstrakci při návrhu a analýze počítačových systémů a komunikačních protokolů. Stochastické modely se rovněž často používají pro popis a analýzu řady biochemických procesů. Konkrétní výzkum v rámci tématu se zaměří na syntézu pomocí skeče, převod problému syntézy na řešení instancí SAT/SMT problémů a evoluci programů/modelů pomocí genetického programování. Tyto techniky byly úspěšně použity při syntéze deterministických programů/modelů, ale jejich efektivní aplikace na syntézu stochastických modelů vyžaduje řešení celé řady teoretických i praktických problémů, spojených zejména s nutností syntetizovat kinetické parametry modelů a s výpočetně náročnějšími metodami dovolujícími ohodnotit kvalitu kandidátních modelů. Klíčovou vlastností navrhovaných metod je, vzhledem k velikosti programu/modelu a vzhledem ke složitosti specifikace jeho chování, jejich škálovatelnost. Proto bude předmětem disertační práce rovněž výzkum efektivních metod pro kvantitativní analýzu zahrnující abstrakci a agregaci stochastických modelů, časovou separaci přechodů či návrh efektivních metod pro hodnocení kandidátních řešení. Součástí výzkumu bude také možnost přibližného a/nebo masivně paralelního řešení uvedených problémů.

Práce bude řešena ve spolupráci s týmem VeriFIT (zejména s dr. M. Češkou jr. v roli školitele specialisty), který se zabývá automatizovanou analýzou a verifikací počítačových systémů, jež je jedním z přirozených předstupňů pro automatickou syntézu, a rovněž se skupinou prof. L. Sekaniny, který se zabývá evolučními algoritmy a genetickým programováním. Tyto výzkumné týmy dosáhly mnoha originálních výsledků v oblasti různých aplikací formální technik (jež mohou být použity jako výhodný startovací bod pro vývoj nových technik hodnocení kandidátních řešení) i v oblasti evolučního řešení problémů. Dále se počítá s úzkou spoluprací se skupinou prof. M. Kwiatkowské z Oxford University, jež patří mezi nejlepší vědecké týmy v dané oblasti.

Některé publikace související s tématem -- další viz níže:

  • A. Abate, L. Brim, M. Ceska and M. Kwiatkowska. Adaptive Aggregation of Markov Chains: Quantitative Analysis of Chemica Reaction Networks. Proc. of CAV 2015.
  • M. Ceska, F. Dannenberg, M. Kwiatkowska, N. Paoletti. Precise Parameter Synthesis for Stochastic Biochemical Systems. Proc. of CMSB 2014.
  • M. Ceska, D. Safranek, S. Drazan, L. Brim. Robustness Analysis of Stochastic Biochemical Systems. PloS ONE, 2014.
  • L. Brim, M. Ceska, D. Safranek. Model Checking of Biological Systems. Proc. of SFM 2013.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2016ABATE Alessandro, ČEŠKA Milan a KWIATKOWSKA Marta. Approximate Policy Iteration for Markov Decision Processes via Quantitative Adaptive Aggregations. In: Proceedings of 14th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis. Heidelberg: Springer Verlag, 2016, s. 13-31. ISBN 978-3-319-46519-7.
 ALDEGHERI Stefano, BARNAT Jiří, BOMBIERI Nicola, BUSATO Federico a ČEŠKA Milan. Parametric Multi-Step Scheme for GPU-Accelerated Graph Decomposition into Strongly Connected Components. In: Proceedings of 2nd Workshop on Performance Engineering for Large Scale Graph Analytics. Cham: Springer Verlag, 2016, s. 519-531. ISBN 978-3-319-58942-8.
 ČEŠKA Milan, DANNENBERG Frits, KWIATKOWSKA Marta, PAOLETTI Nicola a BRIM Luboš. Precise parameter synthesis for stochastic biochemical systems. Acta Informatica. 2016, roč. 54, č. 6, s. 589-623. ISSN 0001-5903.
 ČEŠKA Milan, PILAŘ Petr, PAOLETTI Nicola, BRIM Luboš a KWIATKOWSKA Marta. PRISM-PSY: Precise GPU-Accelerated Parameter Synthesis for Stochastic Systems. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 367-384. ISBN 978-3-662-49673-2. ISSN 0302-9743.
2015FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. In: Proceedings of TACAS'15. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, s. 658-674. ISBN 978-3-662-46680-3.
2011HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, ŠIMÁČEK Jiří a VOJNAR Tomáš. Efficient Inclusion Checking on Explicit and Semi-Symbolic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 6996, s. 243-258. ISSN 0302-9743.
2010ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 158-174. ISBN 978-3-642-12001-5.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https