Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Analýza bezpečnosti anonymizačních sítí
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Tématicky se tato disertační práce orientuje na bezpečnost různých systémů, které mají zajistit anonymitu nebo pseudonymitu uživatelů internetu (například sítí typu TOR). Práce by měla obsahovat:

  • Prostudování teorie anonymizačních systémů, jejich vlastností a možností provedení útoků.
  • Odzkoušení základních typů útoků.
  • Navržení nového způsobu ochrany.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https