Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Mapování zpracování paketů popsaného v jazyce P4 do technologie FPGA
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Jazyk P4 umožňuje definovat jednoduchým způsobem zpracování paketů v přepínačích, monitorovacích nebo bezpečnostních zařízeních na síti a to od vysoce výkonných ASIC systémů až po softwarová řešení.  

Téma disertační práce je zaměřeno na návrh nových algoritmů pro mapování popisu v jazyku P4 do technologie FPGA. Cílem bude využít flexibility technologie FPGA, přizpůsobit hardwarovou architekturu požadovanému zpracování paketů a dosáhnout tak vysoké rychlosti zpracování při nízkých nárocích na hardwarové zdroje. Práce se zaměří zejména na realizaci různých typů vyhledávacích tabulek pro klasifikaci paketů (match/action tables).

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https