Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, Ing., Ph.D.
Student:Fukač Tomáš, Ing.
Téma:Hardwarová akcelerace omezování síťového provozu
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce je zaměřeno na omezování síťového provozu (traffic shaping) ve vysokorychlostních sítích pro zadané síťové entity (IP adresy a síťové toky). V rámci práce budou zkoumány nové hardwarové architektury, které umožní efektivní rozdělení úlohy mezi hardwarové a softwarové prostředky tak, aby byl využit potenciál technologie FPGA a flexibilita softwarového zpracování. Předpokládá se využití charakteristických vlastností síťového provozu, zejména tzv. heavy-tail rozložení. Budou analyzovány požadavky na paměť připojenou k FPGA a procesoru s cílem navrhnout hardwarovou architekturu, která bude vyžadovat co nejmenší paměť připojenou k FPGA.  

Vaše IPv4 adresa: 23.20.223.212
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]