Téma disertační práce

Školitel:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Téma:A contribution to optimization techniques based on design space exploration during high level synthesis
Zahájení v ak.r.:1997/1998
Obhajoba disertace:2003-02-21
Název disertace:Design Space Exploration of High-Performance Digital Systems
Charakteristika řešeného problému:

A contribution to optimization techniques based on design space exploration during high level synthesis

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https