Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Klasifikace na nevyvážených datech
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Obhajoba disertace:2018-03-09
Název disertace:Klasifikace na nevyvážených datech
Charakteristika řešeného problému:

Strojové učení a zejména prediktivní algoritmy prochází v poslední době nasazení v čím dále větším množství systémů napříč různými aplikačními doménami. Jedním z  problémů, který se často v datech vyskytuje, je nevyváženost tříd pro klasifikaci. V takovém případě data jedné z tříd jsou zastoupena výrazně méně než data třídy druhé. Navíc data minoritní třídy bývají důležitější než data třídy majoritní, např. pacienti nakažení určitou nemocí oproti zdravým pacientům. Cílem disertace je prozkoumat takové problémy a navrhnout způsob, jak je řešit.

Cíle budoucí disertace lze shrnout do následujících bodů:

  • Seznámení se s problematikou nevyvážených dat a identifikace problémů, které je třeba řešit.
  • Seznámení se s aktuálními přístupy k řešení problému nevyváženosti dat u klasifikace obecně a specifickými ve zvolené aplikační doméně.
  • Návrh řešení identifikovaných problémů a jeho experimentální ověření na reálných datech aplikační domény.

Doktorand při řešení využije svých výsledků dosažených při řešení projektů zaměřených na analýzy v oblasti vzdělávání, na Open University v Milton Keynes ve Velké Británii.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https