Téma disertační práce

Školitel:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Diagnostika sítových služeb ze zachycené komunikace
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Cílem pr8ce je navrhnout a ověřit metodu pro automatizovanou analýzu zachyceného provozu s cílem poskytnout kvalifikované podklady v oblasti detekce síťových provozních problémů výkonu nebo bezpečnosti, případně rekonstrukce datové komunikace a extrakci obsahu za účelem forenzního auditu.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https