Téma disertační práce

Školitel:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Téma:Kontextová analýza formálních jazyků
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

  • Prostudujte gramatiky s rozptýleným kontextem a zejména jejich možnost využít je pro kontextovou analýzu formálních jazyků s využitím řízených zásobníkových automatů.
  • Navrhněte a zkoumejte případné další možnosti, jak realizovat kontextovou analýzu pomocí gramatik s rozptýleným kontextem.
  • Navrhněte a zkoumejte vlastnosti různých omezení SCG gramatik s cílem získat efektivní analyzátor založený na nich. Takový analyzátor realizujte a prověřte jeho vlastnosti.
Publikace související s vypsaným tématem:
2013KŘOUSTEK Jakub a KOLÁŘ Dušan. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS). Novi Sad: 2013, roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214.
2009KOLÁŘ Dušan. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model Constraints between Components. In: Proceedings of 31st Autumn International Colloqium ASIS 2009, Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 13-18. ISBN 978-80-86840-47-5.
2008KOLÁŘ Dušan. Scattered Context Grammars Parsers. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 491-500. ISBN 978-83-7493-400-8.
2005KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Regulated Automata: From Theory towards Applications. In: Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05. Ostrava: MARQ, 2005, s. 33-48. ISBN 80-86840-09-3.
 KOLÁŘ Dušan. Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
2000KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Regulated Pushdown Automata. Acta Cybernetica. 2000, roč. 2000, č. 4, s. 653-664. ISSN 0324-721X.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https