Téma disertační práce

Školitel:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Téma:Komponentní přístup k vyvíjejícím se systémům
Zahájení v ak.r.:1999/2000
Obhajoba disertace:2002-11-11
Název disertace:Component Approach to Evolvable Systems
Charakteristika řešeného problému:

Komponentní přístup k vyvíjejícím se systémům

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https