Téma disertační práce

Školitel:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Téma:Nové verze automatů a gramatik
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků teorie formálních jazyků o modelech definující jazyky.  Projekt se zaměří na automaty a gramatiky. Cílem je konstrukce a výzkum nových verzí těchto modelů a to tak, aby adekvátním způsobem odrážely potřeby moderní informatiky. Řešení projektu bude rovněž zahrnovat diskuzi aplikací těchto systémů např. v oblasti bezpečnosti.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https