Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Rozpoznávání plynulé řeči
Zahájení v ak.r.:1999/2000
Obhajoba disertace:2004-11-03
Název disertace:Complementarity of Speech Recognition Systems and System Combination
Charakteristika řešeného problému:

    Rozpoznávání plynulé řeči je jedním z nejtěžších, ale také nejdůležitějších úkolů současného výzkumu ve zpracování řeči. Rozpoznávání se klasicky dělí na dvě části: akustickou, kde jsou řečové segmenty modelovány statistickými modely, a jazykovou, která modeluje používání slov v daném jazyce.

    Tento doktorandský projekt je zaměřen na obě dvě části se zvláštním důrazem na rozpoznávání češtiny. Zatímco v oblasti zpracování signálu jsme vybaveni potřebnými znalostmi, hardwarem i programovymi balíky (HTK pro práci se skrytými Markovovými modely), v oblasti jazykové se předpokládá úzká spoluprace s počítačovými lingvisty z Masarykovy university v Brně (doc. Pala). Hlavním úkolem doktoranda bude integrace jednotlivých znalostí a tvorba funkčního systému pro rozpoznávání české mluvené řeči.

  • Seznámení se základními algoritmy. Tvorba jednoduchého rozpoznávače plynulé řeči pracujícího s angličtinou (pomocí tookitu HTK).
  • Seznámení se statistickými modely jazyka, adaptace pro češtinu.
  • Realisace rozpoznávače české plynulé řeči, experimentální ověření na databázi a při provozu v reálném čase.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https