Téma disertační práce

Školitel:Fučík Otto, doc. Dr. Ing.
Téma:Hybridní rekonfigurovatelné výpočetní architektury
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Práce je zaměřena na problematiku modelování a syntézy hybridních výpočetních architektur. Jedná se o systémy, ve kterých jsou jednotlivé úlohy implementovány jako systémy na čipu (SoC, FPGA) pomocí univerzálních či specializovaných procesorů, IP jader a programovatelné logiky.  Cílem je zvýšení produktivity při návrhu, optimalizace příkonu a spotřeby energie výsledného obvodu při zachování výkonnosti, případně zvýšení výsledné výkonnosti.

Hlavní cíl práce je hledání možností modelování hybridních architektur a jejich automatizované syntézy a dále pak vypracování metodiky jejich efektivní implementace.

Předpokládá se práce v jazycích C a VHDL, případně v jazycích vycházejících z notace jazyka C, které byly adaptovány pro popis HW (např. SystemC, SystemVerilog apod.). Výsledky práce budou demonstrovány na vhodné výpočetní platformě (např. ZYNQ firmy Xilinx) a aplikaci (např. analýza obrazu či číslicové zpracování signálů ze senzorických polí).

Existuje možnost zapojení se do práce na grantech s možností stipendia, případně i pracovního poměru.

Doktorand v prezenční formě studia bude zapojen do výuky podle potřeb ústavu a fakulty.

Možnost získání stipendia v rámci řešeného výzkumného projektu: ano