Téma disertační práce

Školitel:Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Vizuální geo-lokalizace a rozšířená realita na mobilních zařízeních
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Projekt se zabývá geo-lokalizací mobilních zařízení v neznámém prostředí pomocí metod počítačového vidění a počítačové grafiky. Hlavním cílem je výzkum a návrh nových metod registrace obrazu s geo-lokalizovanou obrazovou databází nebo s 3D modelem terénu. Cílem je též implementace navržených metod na mobilních zařízeních a hledání jejich dalších aplikací např. v oblastech zpracování obrazu, výpočetní fotografie a rozšířené reality.


Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https