Téma disertační práce

Školitel:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Využití formálních metod v přibližném počítání -- společné vedení s dr. M. Češkou
Zahájení v ak.r.:2017/2018
Charakteristika řešeného problému:

Přibližné počítání je velmi slibným přístupem k vývoji výpočetních systémů s nižšími nároky na výpočetní zdroje, s nižší energetickou spotřebou, delší výdrží na baterie apod. Využívá se při něm skutečnosti, že v řadě aplikací je možno tolerovat jistou chybu výsledků. Otevřeným problémem zůstává, jak efektivně vyvíjet aproximace systémů, které by byly dobrým kompromisem mezi mírou chybovosti, spotřebou a výkonem.

Předmětem disertační práce bude konkrétně rozvoj současného stavu v oblasti využití formálních metod v rámci návrhu systémů pro přibližné počítání. Jedná se zejména o aplikaci formálních metod pro efektivní ověřování míry shody aproximativního a přesného řešení daného výpočetního problému. Za tím účelem budou zvažovány techniky založené mj. na aplikacích řešení SMT a SAT problémů, a to včetně jejich začlenění do celkového procesu návrhu systému pro přibližné počítání např. pomocí evolučních technik.

Práce bude řešena ve spolupráci s týmem VeriFIT zabývajícím se na FIT VUT rozvojem a aplikací formálních metod v oblasti návrhu, analýzy a verifikace systémů, zejména pak s dr. M. Češkou, který bude vystupovat v roli školitele specialisty. Mimo to bude v rámci tématu rozvíjena spolupráce také s týmem prof. L. Sekaniny. V případě zodpovědného přístupu a kvalitních výsledků je zde možnost zapojení do grantových projektů (včetně mezinárodních). Je zde rovněž možnost úzké spolupráce s různými zahraničními partnery VeriFIT: Uppsala University, Švédsko (prof. P.A. Abdulla, prof. B. Jonnson); Academia Sinica, Taiwan (dr. Y.-F. Chen); LIAFA, Paříž, Francie (prof. A. Bouajjani, dr. Mihaela Sighireanu), VERIMAG, Grenoble, Francie (dr. R. Iosif) či School of Informatics, University of Edinburgh, Velká Británie (prof. R. Mayr).

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https