Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Analýza šifrovaného síťového provozu
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce spadá do oblasti monitorování síťového provozu. V posledních letech narůstá v počítačových sítích množství šifrovaných síťových toků. Pro rozpoznání aplikačního protokolu nebo konkrétního typu provozu již není možné použít pouze řetězce nebo regulární výrazy, ale je nutné se dívat na jiné charakteristické vlastnosti síťového toku, jako jsou například mezi-paketové mezery, délky paketů a podobně. 

Cílem disertační práce bude proto nalezení charakteristických vlastností šifrovaného síťového provozu, které mohou být využity pro identifikaci aplikačních protokolů síťových toků. Pro tuto úlohu budou analyzovány možnosti využití neuronových sítí a budou zkoumány možnosti realizace klasifikace aplikačních protokolů v šifrovaném provozu s ohledem na hardwarovou realizaci v technologii FPGA.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https