Téma disertační práce

Školitel:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Téma:Informační technologie v psychologii
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce je zaměřena na zkoumání a rozvoj moderních IT přístupů pro analýzu duševního zdraví a pohody a aplikace psychologických metod v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Informace o uživatelích budou zjišťována jak z mobilních zařízení, tak ze záznamů využívání služeb Internetu. Analýza potom využije moderních postupů strojového učení, detekce anomálií apod. Součástí práce bude i aplikace zkoumaných metod v rámci evropských projektů, na jejichž řešení se školitel podílí.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https