Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Formální specifikace systémů pracujících v reálném čase
Zahájení v ak.r.:1996/1997
Obhajoba disertace:1999-09-22
Název disertace:Návrh některých programovatelných systémů pracujících v reálném čase
Charakteristika řešeného problému:

  • Návrh metody pro převedení formální specifikace RT systému do implementačního jazyka v prostředí POSIX

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https