Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Systémy založené na regulovaných automatech a gramatikách
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o regulovaných formálních modelech, zejména automatů a gramatik. Cílem je konstrukce a výzkum nových systemů regulovaných automatů a gramatik, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních výpočetních metod založených na distribuci, kooperaci a regulaci. Kanonické a redukované verze těchto system budou centrem tohoto studia. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na modelování a výzkum organismů v molekulární biologii a genetice.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https