Téma disertační práce

Školitel:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Téma:Fenomenologické modelování kyberneticko-fyzikálních systémů
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Fenomenologické modely jsou modely popisující empirické vztahy mezi fenomény způsobem, který odpovídá základním fyzikálním principům, ale není z nich přímo odvozen. Primárním cílem těchto modelů není vysvětlení příčin vzájemné interakce systémových proměnných, ale globální popis chování systému. Uvedený způsob modelování bude v rámci práce aplikován za účelem vytvoření přesných modelů a submodelů kyberneticko-fyzikálních systémů. 

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https