Téma disertační práce

Školitel:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Téma:Rozšířená realita pro prostředí komplexních simulací v reálném čase
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Vývoj simulačních technologií směřuje v posledním desetiletí k přirozené integraci prvků rozšířené reality, jejichž širšímu uplatnění brání nedostatky plynoucí ze současného stavu techniky. Cílem práce bude analýza, návrh a implementace nových přístupů pro zvýšení autenticity rozšířené reality pro využití v komplexních simulacích v reálném čase. 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https