Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Kategorický rámec objektově orientovaného databázového modelu
Zahájení v ak.r.:1994/1995
Obhajoba disertace:1998-11-15
Název disertace:Categorical Framework for Object-Oriented Database Model
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https