Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Modelování sémantiky programů užitím grafů
Zahájení v ak.r.:1992/1993
Obhajoba disertace:1996-04-21
Název disertace:Modelling Program Semantics Using Graphs
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https