Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Funkcionální technologie pro objektově orientované modelování a databáze
Zahájení v ak.r.:1994/1995
Obhajoba disertace:1998-11-15
Název disertace:Functional Technology for Object-Oriented Modeling and Database
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https