Téma disertační práce

Školitel:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Téma:Autorizační model pro silně distribuované informační systémy
Zahájení v ak.r.:1997/1998
Obhajoba disertace:2001-11-16
Název disertace:Functional Technology for Object-Oriented Modeling and Database
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https