Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Rekonfigurovatelné vestavěné systémy
Zahájení v ak.r.:1997/1998
Obhajoba disertace:1997-12-12
Název disertace:Rekonfigurovatelné vestavěné systémy
Charakteristika řešeného problému:

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https