Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Příspěvek k problematice zvyšování rychlosti počítačů
Zahájení v ak.r.:1984/1985
Obhajoba disertace:1984-11-02
Název disertace:Příspěvek k problematice zvyšování rychlosti počítačů
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https