Téma disertační práce

Školitel:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Téma:Nové metody komprese dat
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2007-11-26
Název disertace:Hardware-Based Object Detection Method
Charakteristika řešeného problému:

  • Optimalizace kompresních metod založených na permutační přípravě dat s následujícím kódováním s proměnnou délkou kódového slova.
  • Optimalizace metod skupiny kompresí využívajících zvláštních vlastností obrazových, zvukových a video signálů, jako jsou prediktory, estimátory a další.
  • Výzkum metod založených na transformacích pomocí celulárních automatů a diskrétních waveletů.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000DRÁBEK Vladimír. Applications of Daubechies Wavelets for Image Compression. In: 34th Spring. Int. Conf. MOSIS 2000. Roznov p. R.: MARQ, 2000, s. 31-37. ISBN 80-85988-44-5.
1998DRÁBEK Vladimír. Data Compression Using Cellular Automata. In: ASIS´98. Krnov, 1998, s. 63-66. ISBN 80-85988-26-7.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https