Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Automatizace návrhu kompozice a rozmístění integrovaných obvodů
Zahájení v ak.r.:1984/1985
Obhajoba disertace:1984-01-01
Název disertace:Automatizace návrhu kompozice a rozmístění integrovaných obvodů
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https