Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Moderní programovací languages a jejich modely
Zahájení v ak.r.:2018/2019
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících konceptů a poznatků teorie formálních jazyků o moderních modelech definující jazyky. Projekt se zaměří na automaty a gramatiky. Tyto modely budou aplikovány při tvorbě nových programovacích jazyků. Takto projekt vytvoří nové jazyky, které budou  adekvátním způsobem odrážet potřeby a aspekty současného způsobu výpočtu, např. výpočetní parallelismus či distribuci. Současně bude tedy projekt demonstrovat aplikovatelnost zmíněných moderních modelů v praxi.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https