Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Automatizace návrhu mikroprocesorových řadičů s použitím Petriho sítí
Zahájení v ak.r.:1989/1990
Obhajoba disertace:1989-11-02
Název disertace:Automatizace návrhu mikroprocesorových řadičů s použitím Petriho sítí
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https