Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Syntéza rozhodovacích diagramů s malou cenou
Zahájení v ak.r.:1992/1993
Obhajoba disertace:1992-05-12
Název disertace:Syntéza rozhodovacích diagramů s malou cenou
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https