Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Hardwarová akcelerace analýzy aplikačních protokolů
Zahájení v ak.r.:2016/2017
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce je zaměřeno na hardwarovou akceleraci analýzy aplikačních protokolů ve vysokorychlostních sítích. V rámci práce budou zkoumány nové hardwarové architektury, které umožní efektivní urychlit zejména zpracování textových aplikačních protokolů. Kromě hledání řetězců popsaných regulárními výrazy by měly být zkoumány i možnosti hardwarové akcelerace lexikální analýzy protokolů tak, aby se urychlilo zpracování aplikačních protokolů a bylo možné získat ze síťových dat důležité informace pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí. Při analýze aplikačních protokolů se předpokládá rozdělení úlohy mezi hardwarové a softwarové prostředky tak, aby byl využit potenciál technologie FPGA a flexibilita softwarového zpracování.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https