Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Hierarchické modelování na bázi komunikujících objektů
Zahájení v ak.r.:1997/1998
Obhajoba disertace:1997-04-01
Název disertace:Hierarchické modelování na bázi komunikujících objektů
Charakteristika řešeného problému:

  • Specifikace simulačních modelů s využitím objektů.
  • Definice formalismu pro popis objektově orientovaných modelů.
  • Implementace objektově orientovaného simulačního systému.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https