Téma disertační práce

Školitel:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Téma:Inteligentní mobilní robot
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce bude zaměřena na problematiku lokalizace robota v rosáhlém venkovním prostředí. Předpokládaným cílem bude lokalizace robota výhradně na základě informocí z jeho senzorů, tj. bez využití GNSS (Global Navigation Satellite System). Předpokládá se použití přístupu SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), který bude zaměřen na identifikaci význačných orientačních bodů a následnou lokalizaci robota.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https