Téma disertační práce

Školitel:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Téma:Petriho sítě a objekty
Zahájení v ak.r.:1992/1993
Obhajoba disertace:1999-06-21
Název disertace:Modelování objektů Petriho sítěmi
Charakteristika řešeného problému:

Formální zavedení objektů na bázi Petriho sítí plus zavedení objektově orientovaného strukturování Petriho sítí. Podrobněji viz anotace disertační práce.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https