Téma disertační práce

Školitel:Češka Milan, prof. RNDr., CSc.
Téma:Model synchronizačních a komunikačních mechanismů
Zahájení v ak.r.:1997/1998
Obhajoba disertace:1997-04-01
Název disertace:Model synchronizačních a komunikačních mechanismů
Charakteristika řešeného problému:

Tato práce se zabývá jedním z problémů paralelního a distribuovaného výpočetního prostředí, kterým je interakce mezi procesy. Interakce mezi procesy zahrnuje vzájemnou synchronizaci procesů, komunikaci mezi procesy a sdílení dat mezi procesy. Interakce mezi procesy je implementována v paralelních a distribuovaných operačních systémech a programovacích jazycích mnoha různými mechanismy. Jako příklad těchto mechanismů je možno uvést semafory, monitory, sdílené proměnné, synchronní a asynchronní kanály, synchronní a asynchronní přihrádky, volání vzdálených procedur, rendezvous a mnohé jiné. Každý z těchto mechanismů je založen na jiném principu, má jiné vlastnosti, syntaxi i sémantiku.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https