Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Příspěvek k řešení elektronických obvodů laserového interferometru
Zahájení v ak.r.:1988/1989
Obhajoba disertace:1988-06-10
Název disertace: Příspěvek k řešení elektronických obvodů laserového interferometru
Charakteristika řešeného problému:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https