Téma disertační práce

Školitel:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc.
Téma:Architektura hardware a software aplikačně specifických paralelních systémů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-12-02
Název disertace:Hodnocení podobnosti biologických sekvencí s využitím technologie FPGA
Charakteristika řešeného problému:

Komplexní systémy na čipu (SoC) složené z procesorů, pevných aplikačně-specifických logických obvodů, rekonfigurovatelných logických obvodů či procesorů a rekonfigurovatelného propojení představují nové výpočetní platformy pro vestavěné systémy. Mapování algoritmů na takové hardwarové struktury vyžaduje kromě softwarových modulů též generovat sekvence konfigurací (configware, cw). Otázky návrhu a členění algoritmu na sw, hw i cw, dále modelování a simulace těchto komponent a predikce reálného chování jsou předmětem studia a výzkumu v uvedeném tématu - jednak ve Výzkumném záměru (1999-2004), jednak v projektu GAČR (2002-4). Možné zaměření aplikací: paralelní zpracování proudů dat (stream processing signálů, obrazů), filtrace, (de)komprese, (de)šifrování aj.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2002DVOŘÁK Václav. Executable System-Level Specifications of HW/SW Architecture for Embedded Multiprocessor Systems. In: Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2002. Stirling: University of Stirling, 2002, s. 65-70. ISBN 1-85769-169-5.
 DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping in Teaching Parallel Architectures, Algorithms, and Programming Models. In: Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications. Las Vegas, Nevada: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2002, s. 934-940. ISBN 1-892512-88-2.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https