Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Zjednodušení formálních modelů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2006-10-06
Název disertace:Descriptional Complexity and Derivational Similarity of Formal Grammars
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o formálních modelech, zejména automatů a gramatik. Cílem je zjednodušení těchto modelů. Zásadní pozornost bude věnována redukci jejich komponent, např. počtu pravidel. Výzkum zjednodušených modelů bude diskutovat jak klasická tak moderní témata teoretické informatiky, jako např. sílu a složitost popisu těchto modelů. Zjednošení modelů bude provedeno tak, aby výsledné modely byly snadno použitelné pro moderní metody používané v informatice. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související s matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https