Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Specifikace a překlad jazyků pomocí systémů formálních modelů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2006-10-06
Název disertace:Multigenerativní gramatické systémy
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o systémech formálních modelů, zejména gramatických systémů. Cílem je založit na těchto systémech prostředky pro popis a překlad formálních jazyků. Zásadní pozornost bude věnována syntaktické analýze. Teoretický výzkum bude diskutovat jak klasická tak moderní témata teoretické informatiky, jako např. sílu a složitost popisu těchto systémů. Z praktického hlediska budou systémy zavedeny tak, aby byly snadno použitelné pro moderní metody používané v překladačích, včetně jejich paralelních verzí. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související s překladem programovacích jazyků.

Publikace související s vypsaným tématem:
2003MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https