Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Jazykové operace v moderní teoretické informatice
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2006-10-06
Název disertace:Nové operace v teorii formálních jazyků a jejich využití
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o nových jazykových operacích, které se používají v moderní teoretické informatice. Cílem je zavedení, výzkum a využití některých nových operací. Zásadní pozornost bude věnována paralelnímu rušení a vkládaní řetězců v jazycích. Teoretický výzkum těchto operací bude diskutovat jak klasická tak moderní témata formálních jazyků, jako např. uzávěrové vlastnosti. Nové operace budou zavedeny tak, aby byly snadno použitelné v moderních oblastech informatiky. Aplikace se budou soustředit na oblasti informatiky související s matematickou lingvistikou a molekulární biologií.

Publikace související s vypsaným tématem:
2002MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Scattered Rewriting and Multirewriting: An Overview. Journal of Automata, Languages and Combinatorics. Magneburg: 2002, roč. 2002, č. 7, s. 571-577. ISSN 1430-189X.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https