Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Distribuované prostředí pro výstavbu heterogenních modelů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2006-11-03
Název disertace:Distribuované simulační prostředí
Charakteristika řešeného problému:

Cílem projektu je vybudovat distribuované prostředí pro modelování a simulaci heterogenních systémů. Jde o různé metody a přístupy k analýze systémů a syntéze jejich modelů. Objektově orientované prostředí pro návrh a distribuovanou simulaci heterogenních modlů umožní propojit klasické spojité a diskrétní simulační abstrakce se znalostním modelováním založeným na logickém programování, fuzzy konceptech a neuronových sítích s modely opírajícími se o Petriho sítě.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
 RÁBOVÁ Zdeňka a ŠTEFAN Jan. Modelování a simulace systémů. Automatizace. 2000.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https