Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2007-10-17
Název disertace:Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů
Charakteristika řešeného problému:

  • Studium existujících principů návrhu snadno testovatelných obvodů a existujících metodik.
  • Definice pojmu testovatelné jádro.
  • Vytvoření metodiky analýzy číslicových obvodů a následnou identifikaci testovatelných jader.
  • Definice principů syntézy obvodů na bázi testovatelných jader, vytvoření metodiky.
  • Implementace metodiky.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2002STRNADEL Josef a KOTÁSEK Zdeněk. Optimising Solution of the Scan Problem at RT Level Based on a Genetic Algorithm. In: Proceedings of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 44-51. ISBN 80-214-2094-4.
 ZBOŘIL František V., KOTÁSEK Zdeněk, MIKA Daniel a STRNADEL Josef. The Identification of Feedback Loops in RTL Structures. In: Proceedings of The fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 142-147. ISBN 80-7099-879-2.
2001KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a STRNADEL Josef. Formal and Analytical Approaches to the Testability Analysis - the Comparison. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2001. Gyor: SZIF-UNIVERSITAS spol. s r. o.., Hungary, 2001, s. 123-128. ISBN 963-7175-16-4.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https